تفاوت انواع گیربکس CVT با DCT

تفاوت انواع گیربکس CVT با DCT ، با پیشرفت علم و تکنولوژِی و نیاز روز افزون خودروها، به بهینه سازی و بازدهی بالاتر، مدام تکنولوژی های تازه تر در زمینه جعبه دنده های اتوماتیک، در حال عرضه هستند که بسیاری از این تکنولوژی ها بر اساس همین نوع جعبه دنده های اتوماتیک ساده و با افزوده شدن چند قطعه مکانیکی و الکترونیکی و هیدرولیکی عمل کرده و بعضی از آن ها از پایه و اساس با این گیربکس های اتوماتیک معمولی تفاوت دارند. نمونه های قدیمی گیربکس ها دارای بخش های مختلفی بودند که نوع دنده را مشخص می کرد. اما در گیربکس های اتوماتیک این قسمت ها وجود ندارد.

بیشتر بخوانید تفاوت انواع گیربکس CVT با DCT