سنسور ضربه

سنسور ضربه ، یک نوع سنسور پیزو الکتریک است (ضربه را تبدیل به تولید برق می کند ) که داخل دو قاب مرتعش چدنی قرار دارد.

سنسور ضربه دو نوع است یکی دو سیم و دیگری سه سیم است که در صورت سه سیم بودن سیم سوم مربوط به پارازیت گیر ( غلاف شیلد ) است که معمولا سیم آن مثل کابل آنتن تلوزیون رنگی است و به رنگ سفید و مشکی است. سنسور ضربه بدون سنسور کمکی است.

 

محل قرار گیری سنسور ضربه


در موتورهای چهار سیلندر در صورتی که یک سنسور باشد بین سیلندر 2 و 3 قرار دارد و صورتی که دو سنسور داشته باشد بین سیلندرهای 1 و 2 و بین 3 و 4 می باشد و در موتورهای شش سیلندر (v) شکل یا خورجینی معمولا دو عدد است یکی آن طرف بلوکه سیلندر و یکی این طرف بلوکه برای بدست آوردن ارتعاشات هر دو طرف موتور. کار سنسور این است که ضربات ناشی از خود سوزی (احتراق زود رس) را که کوبش ایجاد می کند به (ECU) گزارش و( ECU) با ریتارد کردن جرقه ضربات حاصله را از بین می برد. برای برطرف کردن خطا های سنسور ضربه پیچ سنسور را فقط حدود 2/2 کیلو گرم متر باید محکم کرد چون شل بودن آن باعث لقی سنسور و ارسال سیگنال خطا به (ECU)و روشن ماندن چراغ عیب یاب می شود و سفت بودن بیش از اندازه آن باعث سریدو قاب مرتعش می شود.

 

عیب یابی سنسورضربه


درصورت خرابی این سنسورموتور با لرزش کار می کد و دمای آب نیزبالامی رود. به دلیل ساختار داخلی این قطعه تست اهمی ندارد. درخودروهای جدید برای تفکیک ضربات حاصل از خود سوزی موتورو ضربات حاصل از لرزش خودرو در حین رانندگی سنسوری با همین کیفیت به نام سنسور شتاب روی بدنه خودرو نصب است. تغییراتی که در هنگام در جاده های ناهموار در دو موتور ایجاد می شود ممکن است به عنوان احتراق ناقص در سیلندرها گزارش شوند تفاوت میان تغییرات دور موتور به دلیل ناهمواریهای جاده و احتراق ناقص توسط سنسور شتاب گزارش می شود و شتاب سنجدر شرایط ناهموار جاده موقتا عملکرد سنسور ضربه را غیر فعال می کند.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، سنسور ضربه ، یک نوع سنسور پیزو الکتریک است (ضربه را تبدیل به تولید برق می کند ) که داخل دو قاب مرتعش چدنی قرار دارد.