در چه شرایطی نیاز به استفاده از ترمز EBD در خودرو ضروری است

در چه شرایطی نیاز به استفاده از ترمز EBD در خودرو ضروری است، تکنولوژی EBD همانند ABS در خودروهای لوکس و گران قیمت نصب و طراحی شده است. این سیستم در کنار سیستم ABS معنا پیدا می کند و به تنهایی قابل استفاده و نصب روی خودرو نیست. به عبارتی خودرویی که مجهز به ABS نباشد، نمی توان EBD را نیز بر روی آن نصب کرد. در این مقاله قصد داریم به شما شرایطی از خودرو و جاده را که استفاده از سیستم ترمز EBD در آن شرایط ضروری است معرفی کنیم. با ما همراه باشید.

همچون شرایط مسیرهای لغزنده و جاده‌های دارای برف و یخ، شرایط دیگری هم در هنگام رانندگی ایجاد می‌شود که استفاده از سیستم EBD را ضروری می‌کند. یکی از این شرایط تفاوت‌های ترمزگیری هنگام کم بودن وزن خودرو یا زمانی است که خودرو با بار اضافی یا سرنشین حرکت می‌کند. در این صورت نیز نیروهای وارد شده به هر چرخ متفاوت است و برای در یک مسیر نگه داشتن خودرو در حالت تعادل، نیازمند اعمال نیروهای متفاوت بر اساس میزان فشار و اصطکاک موجود بر روی هر چرخ به آن است.

دیگر حالتی که در هنگام رانندگی روی می‌دهد و یکی از شرایط تحت فشار در خودروها است، ترمزگیری در پیچ‌ها و هنگام دور زدن است که در این حالت چرخ‌های خودرو که در سمت داخل پیچ هستند، نیرو و فشار بیشتری را تحمل می‌کنند و همچنین اصطحکاک بیشتری نیز با سطح جاده دارند. در مقابل چرخ‌های بیرونی خودرو با توجه به فشار کمتر بر روی آنها اصطکاک کمتری با سطح جاده دارند. در این شرایط نیاز است که سیستم EBD وارد مدار شده و نیروی متناسبی را به هر چرخ اعمال کند تا ترمزگیری به بهترین شکل ممکن انجام شده و خودرو را از مسیر خود منحرف نکند.

حتی در حالت رانندگی عادی نیز که بار اضافه و یا تغییر مسیر بر روی خودرو وجود ندارد با توجه به قرارگیری موتور و گیربکس و تجهیزات خودرو در قسمت جلوی خودرو در بیشتر خودروهای موجود، وزن بیشتری بر روی چرخ‌های جلو قرار دارد و همین امر نیازمند اعمال نیروی بیشتری در هنگام ترمزگیری به چرخ‌های جلو است که این مورد نیز یکی از ضروریات تجهیز خودرو به سیستم EBD است.

با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد سیستم EBD می‌توان گفت که این سیستم یک سیستم الکترونیکی کمکی در کنار سیستم ترمز ضد قفل ABS است و نیازمند تجهیزات ABS برای تجهیز شدن است و خودرویی که مجهز به سیستم ABS نباشد، قاعدتا امکان مجهز شدن به سیستم EBD را نیز ندارد.